Jak co roku Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Książąt Raciborskich nr 18 w Raciborzu zaprasza wszystkie klasy SP18 do udziału w projekcie pn. WASZ POMYSŁ – NASZA KASA – 3 edycja.

Konkurs polega na tym, iż każda klasa może zgłosić 1 pomysł (który wychowawca danej klasy prześle Radzie Rodziców na KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ np. drogą e-mailową na radarodzicow@sp18.pl lub zostawi w sekretariacie), ze wszystkich zgłoszonych pomysłów będą wybrane przez Radę Rodziców trzy najlepsze nad którymi uczniowie SP18 będą głosować na specjalnych kartach (głosowanie będzie zorganizowane wraz z Samorządem Uczniowskim). 

Pomysł który zbierze największą liczbę głosów zostanie sfinansowany przez Radę Rodziców do kwoty 5000 zł.

Warunkiem jest by zgłoszony pomysł dotyczył nie tylko danej klasy a konkretnej grupy wg. regulaminu (który można pobrać poniżej). Rodzaje grup do których skierowany będzie projekt:

  1. Wszystkie klasy
  2. Klasy I-III
  3. Klasy IV-VI
  4. Klasy VII-VIII

Zapraszamy wszystkie klasy do aktywnego udziału w konkursie…. może właśnie Wasz projekt zdobędzie finansowanie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 KWIETNIA 2024

PRZYKŁADY POMYSŁÓW DLA ZOBRAZOWANIA:

  1. Zakup oprogramowania graficznego (lub innego) do gazetki szkolnej
  2. Zakup piłek (lub innego sprzętu sportowego)
  3. Zaproszenie znanej osoby na wykład (prelekcję)
  4. Kurs pierwszej pomocy
    itp.

PONIŻEJ DOKUMENTY DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA   >>>PDF<<<

REGULAMIN  >>>PDF<<<