Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Książąt Raciborskich nr 18 w Raciborzu zaprasza wszystkie klasy SP18 do udziału w projekcie pn. WASZ POMYSŁ – NASZA KLASA.

Konkurs polega na tym, iż każda klasa może zgłosić 1 pomysł (który wychowawca danej klasy prześle Radzie Rodziców na KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ np. drogą e-mailową na radarodzicow@sp18.pl lub zostawi w sekretariacie), ze wszystkich zgłoszonych pomysłów będą wybrane przez Radę Rodziców trzy najlepsze nad którymi uczniowie SP18 będą głosować na specjalnych kartach (głosowanie będzie zorganizowane wraz z Samorządem Uczniowskim).

Pomysł który zbierze największą liczbę głosów zostanie sfinansowany przez Radę Rodziców do kwoty 3000 zł.

Warunkiem jest by zgłoszony pomysł dotyczył nie tylko danej klasy a konkretnej grupy wg. regulaminu (który można pobrać poniżej). Rodzaje grup do których skierowany będzie projekt:

  1. Wszystkie klasy
  2. Klasy I-III
  3. Klasy IV-VI
  4. Klasy VII-VIII

Zapraszamy wszystkie klasy do aktywnego udziału w konkursie…. może właśnie Wasz projekt zdobędzie finansowanie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 7 MARCA 2022

PRZYKŁADY POMYSŁÓW DLA ZOBRAZOWANIA:

  1. Zakup oprogramowania graficznego (lub innego) do gazetki szkolnej
  2. Zakup piłek (lub innego sprzętu sportowego)
  3. Zaproszenie znanej osoby na wykład (prelekcję)
  4. Kurs pierwszej pomocy
    itp.

——-

PONIŻEJ DOKUMENTY DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA >>>POBIERZ<<< >>>PDF<<<

REGULAMIN >>>POBIERZ<<< >>>PDF<<<

———-