Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.


Rada Rodziców

FOT: www.freeimages.com