Serdecznie zapraszam przedstawiciela z „Trójki Klasowej” 26 września o godzinie 16.30 do auli Sp 18 na zebranie. Główne tematy to:

  • zmiany w statucie
  • Program Wychowawczo – Profilaktyczny
  • opinia ustalonych przez dyrekcję dni wolnych

fot: freepik.com